📢แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา!!


📢แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา!!

📌เพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขา ระมัดระวังดินโคลนถล่มจากปริมาณน้ำฝนสะสม เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที

👉โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

-------------------------
ด้วยความห่วงใย
นายศรัญ บิลพัฒน์
นายกเทศมนตรีนครสงขลา
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×