ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

ข่าวเด่น

Application Khohong Smart City✨✨

วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

"หมอวรงค์-ถาวร"นำไทยภักดีลุยสงขลา เปิดเวทีรบแตกหักคนโกงชาติ ชู นโยบาย ปกป้องสถาบัน ปราบโกง ปฏิวัติพลังงาน ตั้งเป้าส่งผู้สมัคร 400 เขตทั่วประเทศ

ตามที่ปรากฏภาพข่าวสารและข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เน็ต ร้องเรียนกระบวนการสอบพนักงานราชการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. กรณีประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปไม่ดำเนินการตามนโยบายความโปร่งใสของ ศอ.บต. ด้วยการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและคนใกล้ตัว

เกษตรสะบ้าย้อย “จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่

บ่ายวันนี้ (20 มกราคม 2566) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมประเมินการจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบูรณาการงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 | 
ผู้สนับสนุนของเรา
เว็บสำเร็จรูป
×