ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

ข่าวเด่น

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 3 มีนาคม 2564 กรมประมง

นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดตัวโครงการ CPS AGRI ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะ ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 1,000 ล้านบาท/ปี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เดินหน้าสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ปีที่ 3 ตอบรับความต้องการชุมชนเกาะแต้ว ถ่ายทอดความรู้ปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์แบบปักดำและการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

ร่วมกับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก่อนไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและกล่าวปราศรัยถึงประวัติศาสตร์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและวันมาฆะบูชา

มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต

“เกษตรฯ.”เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ จับมือ”สคช.ยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพเกษตร เตรียมลงนามความร่วมมือเดือนหน้า มอบAICขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศ

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกษตรกร อ.บางกล่ำ เรียนรู้แนวทางวางแผนธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
ผู้สนับสนุนของเรา
เว็บสำเร็จรูป
×