วันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

 

 
วันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทำความสะอาด ณ บริเวณตลาดโก้งโค้ง และบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ) ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข##  
เว็บสำเร็จรูป
×