กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความ เข้าใจ(MOU)แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชนเพื่อการท่องเที่ยววันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
    นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายสมคิด อรัญดร เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว” ของเทศบาลเมืองคอหงส์

พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สวนเกษตรนายสมคิด อรัญดร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  นายกเทศมนตรีได้ปลูกต้นกาแฟต้นแรกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนได้ช่วยกันปลูกต้นกาแฟจนเต็มพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้  ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรในอนาคตต่อไป
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×