วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น ♦️ นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทานอำเภอกระแสสินธุ์





วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 09:00 น

♦️ นายเอกชัย  แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทานอำเภอกระแสสินธุ์

📌จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียนวัดโตนดด้วน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี  คณะครู นายกเทศมนตรีตำบลกระแสสินธุ์ หัวหน้าสวนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาอาสา ณ โรงเรียนวัดโตนดด้วน หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข








 
เว็บสำเร็จรูป
×