“คำตอบ อยู่ที่ตำบล” กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาผู้นำที่มีศักยภาพ ต่อยอดสู่การพัฒนา และสร้างเครือข่ายชุมชน


“คำตอบ อยู่ที่ตำบล” กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาผู้นำที่มีศักยภาพ  ต่อยอดสู่การพัฒนา และสร้างเครือข่ายชุมชน 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแห่งการแบ่งปันในการขับเคลื่อน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมจะจัดตั้งแต่วันที่ 10-15 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี  สีสันของงานครั้งนี้ จะมีการ           ออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสตูล  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.  ใครที่สะดวก อยากช้อปสินค้าดี ราคาย่อมเยา ต้องไม่พลาดมาเที่ยวงาน “คำตอบ อยู่ที่ตำบล มินิ โอทอป”  
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×