เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หารือแก้ไขปัญหาคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์และการขับเคลื่อนมิติด่านชายแดน พร้อมผลักดัน business matching เพิ่มโอกาสทางค้าผู้ประกอบการไทย-มาเลเซียเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หารือแก้ไขปัญหาคนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์และการขับเคลื่อนมิติด่านชายแดน พร้อมผลักดัน business matching เพิ่มโอกาสทางค้าผู้ประกอบการไทย-มาเลเซีย
​วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) ที่ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นางมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และคณะ ซึ่งเข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์  นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน นายอิสระ ละอองสกุล กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. และ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้หารือในเรื่องของการแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองโกตาบารู ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมือง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือบุคคลไร้สัญชาติมาอย่างต่อเนื่อง การหารือในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดและขยายผลในการช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีแลกเปลี่ยน  การดำเนินงานในมิติด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่ง ศอ.บต. ได้มีการประชุมเรื่องด่านชายแดนร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในเรื่องของการปรับเวลาของด่านฝั่งไทยและมาเลเซียให้มีความสอดคล้องกัน โดยขณะนี้ทางฝั่งมาเลเซียอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้ ศอ.บต. และจังหวัดนราธิวาส อยู่ในระหว่างเตรียมไปประสานงานกับทางฝั่งมาเลเซียและพูดคุยเพื่อหาข้อสรุป
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 ศอ.บต. ได้ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 (สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส–เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอีก 1 สะพาน คู่ขนานกับสะพานเดิม เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำ โก-ลก แห่งที่1 มีความคับแคบไม่สะดวกต่อการตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเดินทาง โดยตัวสะพานเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานกับกรมเอเชียตะวันออก ในการจัดเตรียมการเฉลิมฉลอง 10 ปี สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 1 ซึ่งจะครบรอบ 10 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้
รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ยังได้แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงเรื่องที่ทางหอการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียที่อยู่ที่กรุงกัวลาร์ลัมเปอร์มีความสนใจที่อยากจะจัด business matching หรือจับคู่ทางธุรกิจกับทางไทยเพื่อหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. มีความยินดีที่จะส่งเสริม และพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มโอกาสทางค้าแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและมาเลเซียให้มากยิ่งขึ้น
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×