"เร่งรัดพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ"


"เร่งรัดพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ"

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×