📌วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 10 กิโลกรัมให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
📌วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 10 กิโลกรัมให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์บ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์

📌โดยเทศบาลเมืองคอหงส์มีกำหนดการมอบข้าวสารเป็นเวลา 3 วัน ดังนี้

📌วันนี้ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านทุ่งโดน ชุมชนบ้านทุ่งรี และชุมชนบ้านในไร่ รับที่อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ บ้านทุ่งโดน

📌วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านคลองเตย ชุมชนบ้านคอหงส์ และชุมชนบ้านคลองเปล รับที่อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

📌และวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ชุมชนบ้านคลองหวะ และชุมชนบ้านปลักธง รับที่อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ

📌โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
www.thaisouthnews.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×