วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดสัมมนา "กัญชา" ปลูก แปรรูป ใช้ประโยชน์ ให้ถูกกฎหมาย โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน


วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดสัมมนา "กัญชา" ปลูก แปรรูป ใช้ประโยชน์ ให้ถูกกฎหมาย โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.ธีรชัย ทรงเกียรติกวิน ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา และคุณอร่าม ลิ้มสกุล มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก การแปรรูป การใช้ประโยชน์ การทดสอบสาระสำคัญ และข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งเป็นการเปิดมุมมอง เรื่องกัญชาให้กับประชาชนที่สนใจ

และในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ ก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมชิมกันอีกด้วย

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (หลังใหม่) ถนนปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

#KhohongSmartCity
#คอหงส์เมืองสุขภาพ

ภาพ/ข่าว : นายปัณนธิศณ์ ธีรศิธนวงศ์

ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×