โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แก่ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แก่ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (เข็มที่ 1) แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบหมายให้นายโสพล  ฉิมนวล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลความเรียบร้อย และคอยบริการ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งครั้งนี้มีผู้สูงอายุจากตำบลฉลุง และทุ่งตำเสา มารับบริการด้วย รวมผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 1,300 คนศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×