กลุ่มเส้นด้าย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่าย ระดมอาสาสมัครสกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ในชุมชนหาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนจันทรน์วิโรจน์ และชุมชนทุ่งเสา ณ บริเวณลานหน้าห้าง K&K สาขา ป.ณัฐพล
กลุ่มเส้นด้าย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่าย ระดมอาสาสมัครสกัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ในชุมชนหาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนจันทรน์วิโรจน์ และชุมชนทุ่งเสา ณ บริเวณลานหน้าห้าง K&K สาขา ป.ณัฐพล

วันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทสบาล นายนิยม พรรณราย รองประธานสภาเทศบาล นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับ “กลุ่มเส้นด้าย” โดยนายภูวกร ศรีเนียน  ( เจตน์ )  ผู้ร่วมก่อตั้งเส้นด้าย พร้อมจิตอาสาที่เดินทางมาช่วยเหลือในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การป้องกัน และการปฏิบัติตัวหลังจากติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ หลังจากที่รับทราบข่าวประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ทาง “กลุ่มเส้นด้าย”ได้จัดชุดเคลื่อนที่ออกไปตรวจในพื้นที่อีก 2 จุด ได้แก่ ถนนเทียนจ่ออุทิศ และถนนจันทร์ประทีป เพื่อเป็นการค้นหาในจุดที่เป็นความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย
หลังจากนี้ “กลุ่มเส้นด้าย” ยังดำเนินการการตรวจในชุมชนต่างๆ ร่วมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดังนี้

วันที่ 12 ต.ค.2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. สถานที่กองอำนวยการตลาดพลาซ่า 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดพลาซ่า 1,2,3 / ตลาดริมทางรถไฟ / ตลาดโรงแรมทัวร์ / ตลาดหมอถัด /ซ.นำดี / ซ.สังกะสี / ซ.แม่เทียบ / ซ.ไทยพาณิชย์ / ชุมชนหน้าหอนาฬิกา /ชุมชนตลาดคอมแพล็กซ์
เวลา 13.00 – 15.00 น.สถานที่โรงเรียนเทศบาล 3 (โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์/ ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ/
ชุมชนสถภาพอ่อนหวาน/ ชุมชนทักษิณเมืองทอง
วันที่ 13 ต.ค. 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. สถานที่หน้าโรงแรมโกลเด้นคราวน์ ถ.ผดุงภักดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดดก้งโค้ง/มชนประชาธิปัตย์/ ชุมชนป้อม 4/ ชุมชนแสงศรี/ ชุมชนสวนศิริ/ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้ง
เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานที่ตลาดพ่อพรหม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ชุมชนตลาดพ่อพรหม/ชุมชนเทศาพัฒนา/ ชุมชนศาลาลุงทอง/ ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน
วันที่ 14 ต.ค. 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. สถานที่มัสยิดนูรุดดีน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ชุมชนริมควน/ ชุมชนคลองระบายน้ำที่ 1/ ชุมชนสถานีขนส่งหาดใหญ่ใน
เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานที่ 1 สนามแข่งนก ซอยปลาเค็ม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนสถานี 2/
 ชุมชนรัตนอุทิศ/ ชุมชนโชคสมาน/ ชุมชาสามทหาร/ ชุมชนเกาะเลียบ/
 ชุมชนบ้านฉาง
สถานที่ 2 หน้าบ้านประธานชุมชนต้นโด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนต้นโด/  ชุมชนสถานีอู่ตะเภา/ ชุมชนรัชมังคลาภิเษก/ ชุมชนหัวพานรถไฟ/ ชุมชนท่าไทร
วันที่ 15 ต.ค. 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. สถานที่ใต้สะพานสัจจกุล ฝั่งถนนรัถการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนชาตรี/ ชุมชนรัถการ/ ชุมชนป้อม 6/ ชุมชนริมทางรถไฟ/ ชุมชนศิครินทร์/ ชุมชนหน้าสนามกีฬากลาง


.
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×