“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ ใต้สะพานสัจจกุล (ถนนรัถการ)


“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ ใต้สะพานสัจจกุล (ถนนรัถการ)

วันที่ 19 มกราคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชน   ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนหน้าสนามกีฬากลาง ชุมชนโรงเรียนชาตรี ชุมชนศิครินทร์  ชุมชนรัถการ และชุมชนใกล้เคียง ณ  ใต้สะพานสัจจกุล (ถนนรัถการ) เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×