ขอแสดงความยินดีกับนายนพพร หนูเพชรนายอำเภอสะบ้าย้อยทีไดัรับรางวัลชมเชยนายอำเภอแหวนเพชรในปีนี้ ตามทีมท.ประกาศ3นายอำเภอจชต. คว้านายอำเภอแหวนเพชรปี64นั้น#ขอแสดงความยินดีกับนายนพพร  หนูเพชรนายอำเภอสะบ้าย้อยทีไดัรับรางวัลชมเชยนายอำเภอแหวนเพชรในปีนี้
    ตามทีมท.ประกาศ3นายอำเภอจชต.
คว้านายอำเภอแหวนเพชรปี64นั้น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่ง ประกาศ ผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ “นายอำเภอ” ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย

โดยบัดนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพิจารณาตัดเลือกตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายอำเภอแหวนเพชร พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัลได้แก่ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จ.ยะลา

นอกจากนี้ ยังมี นายอำเภอที่ได้รับรางวัลชมเชย นายอำเภอแหวนเพชร(รางวัลชมเชย) ประจำปีนี้ ได้แก่นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา และนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส....

ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×