วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณริมคลองระบายน้ำ 6


วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณริมคลองระบายน้ำ 6 เพื่อพัฒนาความสะอาดบริเวณพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาด ตามนโยบาย "คอหงส์เมืองน่าอยู่"

#KhohongSmartCity
#คอหงส์เมืองน่าอยู่

ภาพ : นายปัณนธิศณ์ ธีรศินวงศ์
ภาพ/ข่าว : ปัณนธิศณ์ ธีรศินวงศ์ และ น.ส.จุฑารัตน์ ชุมมณี
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×