เมื่อ 15 ม.ค. 65, 0800 - 2100 พล.ต. คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี มอบหมายให้ อาจารย์หมัดอารี หมุดแหล๊ะ จนท.ฝ่ายสร้างความเข้าใจ

เมื่อ 15 ม.ค. 65, 0800 - 2100 พล.ต. คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี มอบหมายให้ อาจารย์หมัดอารี หมุดแหล๊ะ จนท.ฝ่ายสร้างความเข้าใจ

ฉก.ปัตตานี ร่วมกับ รร.การเมือง ศสว. จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรสานสัมพันธ์ศาสนาอิสลามกับพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สวนสละบังหมัด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน (ประกอบด้วยแกนนำกลุ่มผู้เห็นต่าง, แกนนำกลุ่มเยาวชน, แกนนำกลุ่มสตรี และผู้นำจิตวิญญาณในพื้นที่ จชต.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจความหมายแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอยู่ มีกิน แบบพอเพียง ร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ และนำสิ่งที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่ต่อไปภาพ/ข่าว/ยามีละ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×