มหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกัน ของบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ


มหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกัน ของบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
#WeTSU
#TSU
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×