🔸วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 น. ที่ผ่านมา ♦️ นาย เอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแส

🔸วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 
เวลา 09:30 น. ที่ผ่านมา
 ♦️ นาย เอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนากรอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 
🔻 ลงพื้นเยี่ยม ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในโครงการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ ม.2,ม.4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×