เทศบาลนครสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 เพื่อบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
.

เทศบาลนครสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 เพื่อบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (30  ธันวาคม 2564)  เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดพิธีเปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 มีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม โดยมีการปล่อยแถวขบวนรถเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายศรัญ บิลพัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราส่วนที่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ที่มีประชาชนทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับมาตรการป้องกันตนเองในห้วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เทศบาลนครสงขลา จึงได้ดำเนินโครงการ “นครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ขึ้น และได้ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่กับทัพเรือภาคที่ 2 ตำรวจภูธรเมืองสงขลา กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมืองสงขลา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้างในการป้องกันลดอัตราเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา
โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและขับขี่ปลอดภัย และเพื่อบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองสงขลา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ  ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานช่วยเหลือฯ ณ ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายหาด ถนนชลาทัศน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลในการเดินทาง และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือและขอข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-7430-0066
นอกจากนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้จัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าออกตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาด พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมรถพยาบาล เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก จัดรถตรวจการณ์ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การก่อเหตุร้ายต่างๆ ในย่านชุมชน และจัดให้มีมุมไว้พักผ่อนสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

*************************************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×