กลุ่มเส้นด้าย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่าย ระดมอาสาสมัครร่วมสกัดผู้ติดเชื้อในหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด 19 ที่มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ให้กับประชาชน บริเวณหน้าห้าง K&K (สาขาป.ณัฐพล) เพื่อเป็นการบริการให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เดือดร้อนดังกล่าวและเป็นการช่วยหน่วยงานภาครัฐในการคัดกรองโรค
กลุ่มเส้นด้าย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่าย ระดมอาสาสมัครร่วมสกัดผู้ติดเชื้อในหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด 19 ที่มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ให้กับประชาชน บริเวณหน้าห้าง K&K (สาขาป.ณัฐพล) เพื่อเป็นการบริการให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เดือดร้อนดังกล่าวและเป็นการช่วยหน่วยงานภาครัฐในการคัดกรองโรค

วันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายภคนันท์ ประทุมชาติกภักดี ประธานสภาเทศบาล นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 4 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับตัวแทนกลุ่มเส้นด้าย ซึ่งมีนายภูวกร ศรีเนียน  ( เจตน์ )  ผู้ร่วมก่อตั้งเส้นด้าย คุณวีรันดา วัฒนดำรง (บิ๋ม) อาสาเส้นด้ายและภาคีเครือข่าย ที่จะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด 19 ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ให้กับประชาชน โดยมีนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประธานศูนย์วิทยุอินทรีย์ นายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะและประธานชมรมแพทย์ชนบท ดร.ไพโรจน์  ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จากัด คุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมสงขลา คุณศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข รองประธาน บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง ตัวแทนโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตัวแทนมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง ตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น ในการลงพื้นที่ให้บริการตรวจโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงในชุมชน พร้อมทั้งรับสมัครอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อทำการอบรมการให้ความรู้การ Swab ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) การสวมชุด PPE ป้องกันตนเองเมื่อเข้าไปในชุมชนที่ทำการ Swab โดยตั้งเป้าไว้ในการตรวจประมาณพื้นที่ละ 2 ถึง 4 จุดๆ ละ 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณีนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่ขอขอบคุณทางกลุ่มเส้นด้ายที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเมืองหาดใหญ่ และผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตั้งใจลงมาตรวจคัดกรองหรือช่วยเหลือในทุกรูปแบบให้กับคนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ การสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนในหาดใหญ่ ให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อองค์กรประชาชนโดยรวมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่สำคัญ ให้เป็นตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่า เราต้องเดินไปด้วยกัน ลำพังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถให้โลกนี้ปราศจากโรคนี้จากแผ่นดินนี้ได้ เราต้องช่วยกันต่อยอดสร้างจิตสำนึกนี้ให้ทะลุไปถึงก้นบึ้งหัวใจ ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาให้ได้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการซื้อวัคซีนมาประมาณ 50,000 โดสเพื่อสร้างภูมคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนั้นพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจคัดกรอง การจัดทำ Home isolation หรือ Community Isolation ตามโรงแรมต่างๆก็ดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนในหาดใหญ่ได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโดยเร็ว และพื้นที่รอบๆเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการติดเชื้อค่อนข้างสูง ลำพังแต่เทศบาลนครหาดใหญ่เราเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจากรอบๆเทศบาลนครหาดใหญ่เหล่านี้ ในวันนี้เราจะต้องเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ถ้าเทสบาลนครหาดใหญ่รอดคนรอบข้างก็ต้องรอดไปด้วยกัน
นายภูวกร ศรีเนียน  ( เจตน์ )  ผู้ร่วมก่อตั้งเส้นด้าย กล่าวว่า ที่ลงมาครั้งนี้ มีจำนวน 30 คน พร้อมด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งประกาศรับอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อมาช่วยสนับสนุนการทำงาน โดยเลือกพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการโควิด-19 ให้กับชาวบ้านและประชาชนว่าถ้าเราติดจะต้องจัดการยังงัยมากกว่าที่เราจะกลัว และการมองความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ เพื่อที่จะทำ Home isolation หรือการทำ Telemedicine หรือการให้ยาพาราวิเวียในการรักษา เมื่อทำการตรวจแล้วหากเจอบุคคลที่มีผลเป็นบวกก็จำนำส่งเข้า Hospitel หรือ Ci พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่หรือสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ 4 จังหวัดภาคใต้ยังอาจจะมีความเชื่อบางอย่างในการเข้าฉีดวัคซีนอย่างจริงจังของประชาชน ที่ไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่มีการตื่นตัวเท่าที่ควร เช่น การแชร์ข่าวสารในไลน์กลุ่มว่าที่มาของวัคซีนจากประเทศนี้ก็จะไม่เข้าไปฉีดวัคซีน หรือคนที่ติดเชื้อแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามวิถีทางเหล่านั้นที่ไม่ต้องดำเนินการอะไร ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยผู้นำท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเหล่านี้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปด้วย การมาในครั้งนี้ทางกลุ่มได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจคัดกรองให้ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบริการให้ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจึงต้องการมาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เดือดร้อนดังกล่าวและเป็นการช่วยหน่วยงานภาครัฐในการคัดกรองโรค ซึ่งหากตรวจพบมีผลเป็นบวกก็ได้มีการประสานกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เพื่อส่งรักษาตามกระบวนการ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ตามชุมชนต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกลุ่มเส้น-ด้ายที่ลงมาครั้งนี้ มีประมาณ 30 คน ทั้งหมดเป็นจิตอาสา โดยทุกคนพร้อมใจที่จะมาช่วยเหลือคนหาดใหญ่ เพื่อจะได้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิม นอกจากยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนหาดใหญ่ และผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอีกด้วย
ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จะมีการตรวจเชิงรุกโควิด 19 ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยระบบ Antigen Test (ATK) ให้กับประชาชนใน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนจันทร์วิโรจน์ บริเวณลานหน้าห้าง K&K (สาขาป.ณัฐพล) เวลา 15.00 น.- 18.00 น. จึงขอความร่วมมือผู้สัญจรและใช้เส้นทางดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากจะมีการปิดถนนในบริเวณดังกล่าว เทศบาลนครหาดใหญ่จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×