วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบูรณาการงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จว.ส.ข. จัดโดย ศปนย.จชต. มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ นโยบายในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จชต. และพัฒนาสัมพันธ์กับกำลังพลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วจาก ศปนย.และผู้แทนนขต.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ จชต. จำนวน ๔๖ นาย  ในการนี้ ผอ.ศปป.5กอ.รมน.ได้เน้นย้ำในเรื่องการประสานงานให้การกำกับ ติดตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×