วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย


วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2564  โดยมี นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โดยมี นายสุนทร ใหม่ยะ เป็นวิทยากร จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ปกครอง สังคมประเทศชาติ ณ ห้องประชุมกรุงเทพ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่
##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข##

 
เว็บสำเร็จรูป
×