"นิพนธ์ฯ" เดินหน้า พิจารณา พรบ.ถอดถอนฯ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
"นิพนธ์ฯ" เดินหน้า พิจารณา พรบ.ถอดถอนฯ เมื่อเวลา 09.30  น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ครั้งที่ 21 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เชิญ  กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
  โดยคณะกรรมมาธิการฯ  จะเร่งรัดพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพื่อนำร่างที่ผ่านการพิจารณา ไปรับฟังความคิดของประชาชนอีกรอบ ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×