ร่วมกับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก่อนไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและกล่าวปราศรัยถึงประวัติศาสตร์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและวันมาฆะบูชา

    ร่วมกับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก่อนไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและกล่าวปราศรัยถึงประวัติศาสตร์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและวันมาฆะบูชา
จากนั้นไปพบผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กระจูดจากพรุควนเคร็งหมู่11ตำบลควนเคร็ง อำเภอขะอวด และหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุช##


 
เว็บสำเร็จรูป
×