ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง เข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของฮ่องกงกับประเทศไทยและพื้นที่ จชต.
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง เข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของฮ่องกงกับประเทศไทยและพื้นที่ จชต.

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ นาย เชิง-ยวิ่น ลี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) ประจำกรุงเทพมหานคร และคณะฯ ในการเข้าพบเพื่อเยี่ยมเยียนและหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางเยาวภา พูลพิพัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจน ผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ

ในการนี้ นาย เชิง-ยวิ่น ลี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ได้กล่าวว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานที่ทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนในฮ่องกงอยากมา และการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมคารวะและศึกษาแนวทางความร่วมมือเป็นแห่งแรก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คลี่คลายลง ด้วยเหตุผลที่เป็นจังหวัดที่พัฒนาและเศรษฐกิจดีในประเทศไทย ในอนาคตจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในระดับประเทศ และทั่วโลก ซึ่งจะทำให้การเกิดการพัฒนาในทุกด้าน เราจึงต้องการสร้างความสัมพันธ์มิใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ ยังรวมถึงด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ฮ่องกงมีจุดเด่นเรื่องการค้าการลงทุน การจัดตั้งบริษัทในประเทศฮ่องกง ทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย คนต่างชาติขอจัดตั้งได้ และมีที่ปรึกษาในการขยายกิจการไปยังประเทศอื่นอีกด้วย

ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอต้อนรับคณะฯจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง การลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นพบปะกับผู้นำทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และอีกไม่กี่วันฮ่องกง จะเป็นวันครบรอบ 25 ปี ของการส่งมอบฮ่องกงคืนจากอังกฤษไปยังจีน และเป็นจุดกึ่งกลางของนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของปักกิ่งที่เริ่มใช้ในปี 1997 และกำหนดให้มีอายุ 50 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2047 และสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว และในอนาคตฮ่องกงกับประเทศไทย เป็นไปได้สูงมากที่มีผู้คนสนใจมาเที่ยว โดยเฉพาะอำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอสุไหง – โกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านภาษี ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีมิติด้านสุขภาพ โดยมีการสร้างโรงบาลในพื้นที่ ดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีผลผลิตด้านการเกษตรมากมาย มีผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจจำนวนมาก

สำหรับ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO) เป็นสำนักงานรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลฮ่องกงในการส่งเสริมความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงกับประเทศต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการเอื้ออำนวยผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าให้กับทั้งธุรกิจฮ่องกงที่ลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจต่างชาติที่สนใจจะลงทุนในฮ่องกง โดยจะให้ข้อมูลและชี้แนะแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเหลือองค์กรและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะตั้งบริษัทในฮ่องกงหรือขยายธุรกิจไปยังฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากบทบาททางด้านการค้าและการลงทุนแล้ว HKETO ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างฮ่องกงกับประเทศต่างๆ ที่ครอบคลุมอีกด้วย

ข่าว  / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×