เมื่อ 19 ม.ค. 65 รร.การเมือง ศสว. โดยกลุ่มงานประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม บันทึกเทปสนทนา "จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้" โดยสถานที่ถ่ายทำในพื้นที่ มัสยิดพอเพียงบ้านท่าแรด อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี


เมื่อ 19 ม.ค. 65 รร.การเมือง ศสว. โดยกลุ่มงานประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม  บันทึกเทปสนทนา "จารึกไว้ ณ ชายแดนใต้" โดยสถานที่ถ่ายทำในพื้นที่ มัสยิดพอเพียงบ้านท่าแรด อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มีโปรดิวเซอร์ คือ นาย สุรชัย สุขเกษม พร้อมทีมงาน 6 ท่าน ของ ททบ.5 (ส่วนกลาง) ซึ่งเป็นการพูดคุยกับพิธีกร ในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่

สัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ริเริ่ม/ผู้เป็นคณะทำงานมัสยิดพอเพียงบ้านท่าแรด อำเภอแม่ลาน ได้แก่
- รูปแบบการจัดพื้นที่ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมัสยิดพอเพียงบ้านท่าแรด
- การแบ่งผลผลิตที่ได้จากการจัดการภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
- ระเบียบการเปิดรับการฝึกอบรมดูงาน
- เกษตรกรได้รับความรู้ นำไปประยุกต์ใช้
- การฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเครือข่ายสตรี และการต่อยอดภาพ/ข่าว/ยามีละ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×