ศอ.บต. นำฮุจญาต 120 คน ประกอบพิธีอุมเราะห์ ครั้งที่ 2 พร้อมศึกษาประวัติศาสตร์รอบเมืองมักกะห์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมอยากให้มีโครงการต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้คน จชต.ศอ.บต. นำฮุจญาต 120 คน ประกอบพิธีอุมเราะห์ ครั้งที่ 2 พร้อมศึกษาประวัติศาสตร์รอบเมืองมักกะห์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมอยากให้มีโครงการต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้คน จชต.

วันนี้ (17 มกราคม 2566) เวลา 08.15 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศซาอุดีอาระเบีย คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฮิจเราะห์ศักราช 1444) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต จำนวน 120 คน ยังคงประกอบศาสนกิจร่วมละหมาด และศึกษาประวัติศาสตร์บริเวณรอบเมืองมักกะห์ อาทิ ทุ่งอารอฟะห์(เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุด ในการใช้ประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งถูกเรียกว่า การวุกูฟ การวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ซุ้ลฮิจยะห์ ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบพิธีฮัจย์) เขาญาบัลเราะห์มะห์ (เป็นสถานที่นาบีอาดัมและนางฮาวามาบรรจบพบกันอีกครั้งภายหลังถูกขับ ออกสู่โลกดุนยาและต้องพรากจากกันเป็นเวลามากกว่าสี่สิบปี) ทุ่งมุสดาลีฟะห์(เป็นสถานที่หนึ่งที่ถูบนับว่าเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจย์ โดยผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องเก็บรวบรวมก้อนหินที่มุสดาลีฟะห์จำนวน 70 ก้อน เพื่อไปขว้างเสาหินที่มีนา และผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์จะต้องพำนักอยู่ ณ ที่นั้น จนกระทั่งเวลาก้าวเข้าสู่เที่ยงคืนของวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา) เขาญาบันนูร(ถ้ำแห่งนี้เป็นที่ที่ท่านนบี ไปเป็นประจำ ครั้งหนึ่ง อัลเลาะห์ได้ประทานโองการแรกของอัลกุรอ่านผ่านญิบรีล) เขาญาบันซูร (เป็นเขาที่ท่านนบีขึ้นไปซ่อนตัวจากชาวมุซรีกีน) พร้อมกันนี้ฮุจญาตได้เนียตทำอุมเราะห์ครั้งที่ 2 ที่ ญะรอนะห์ ในเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ผู้แทนฝ่ายจิตอาสา เปิดเผยว่า ตอนนี้ได้ประกอบพิธีอุมเราะห์เสร็จสิ้นแล้ว 1 ครั้ง รู้สึกตื้นตันและดีใจมาก โดยตนได้ขอดุอาร์ให้แก่ครอบครัวและคนที่รัก รวมถึงขอให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความปลอดภัย และให้ทุกคนได้มาดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้

ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เปิดเผยด้วยว่า ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาทำอุมเราะห์ในครั้งนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่ใฝ่ฝันของพี่น้องมุสลิมทุกคน เมื่อได้มาเห็น ได้มาปฏิบัติจริงๆ ก็รู้สึกซาบซึ้ง ตื้นตัน นับว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมาก อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆบ้าง

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฮิจเราะห์ศักราช 1444) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต จำนวน 120 คน ได้ประกอบพิธีอุมเราะห์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 1 ครั้ง และเตรียมทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 2 ภายในเย็นวันนี้ และในวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะฯ มีกำหนดเดินทางไปยัง สถานกงสุลไทย ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อพบปะ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งต่อไป
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข 
เว็บสำเร็จรูป
×