วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายนิธิโรจน์ จองนิธิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมกับทีมงานกองสวัสดิการสังคม นำทีมโดย นายปิยะ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายนิธิโรจน์ จองนิธิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมกับทีมงานกองสวัสดิการสังคม นำทีมโดย นายปิยะ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายจรัส เปรมสุขใจ ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ประธานอสม. สมาชิกอสม. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคอหงส์ 6 ตามกิจกรรม "เดินเท้าก้าวชุมชน" เพื่อเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและประชาชน

#KhohongSmartCity
#คอหงส์เมืองน่าอยู่

ขอบคุณภาพ/ข่าว จากกองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×