วันนี้ (19 ม.ค.65) นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมอบหมายให้ นายธนรัตน์ ตุละธน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลวันนี้ (19 ม.ค.65) นายจักรธร  สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมอบหมายให้ นายธนรัตน์ ตุละธน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทําดีด้วยหัวใจ โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธาน เหล่าจิตอาสาได้ช่วยกันเก็บขยะต่างๆ และปรับภูมิทัศน์ ณ หาดคชาทัศน์ (บริเวณหน้าบริษัทแมนเอ) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×