วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์  นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเดินทางมาประสานร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติฝึกงานของนักศึกษา และหารือแนวทางบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณทิตที่มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

#KhohongSmartCity

ภาพ : นายปัณนธิศณ์ ธีรศิธนวงศ์
ข่าว : นางสาวศุภรัตน์ สินธุพาชี
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
www.thaisouthnews.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×