กิจกรรม exclusive วชช.นราธิวาส สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา


กิจกรรม exclusive วชช.นราธิวาส สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา     ณ.ห้องประชุมทองไร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยมี นางสาวดาลีซะห์ ดะยี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม

     นายยุทธนา พรมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพในชุมชน จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการจึงเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้สรุปองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติงานในปีต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีสามารถปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเสมอ
ด้านนางสาวดาลีซะห์ ดะยี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา จะเห็นได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีศักยภาพมาก ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาให้เรียนอย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับน้องๆนักเรียนที่กำลังมองหาที่เรียนอยากให้เลือกเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

      ด้านอดีต นศ.จบใหม่ไฟแรง นายอาลีฟ มามะ อดีตนักศึกษาสาขาท่องเที่ยวรุ่นที่ 1 ให้คำแนะนำกับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาหลักสูตรการเรียนท่องเที่ยวว่า ที่ผ่านมากับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และจะทำอย่างไรที่จะทำให้สาขาการท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้สาขาการท่องเที่ยวได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สามารถติดตามได้ตามเว็ปไซต์ของทางวิทยาลัยชุมชน จ.นราธิวาสได้อีกช่องทาง

##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข## 
เว็บสำเร็จรูป
×