การบริจาคอวัยวะคือที่สุดแห่งการให้. #ปาฏิหาริย์จากการให้ สามารถช่วยผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการ. ได้เห็นแสงสว่างอีกอย่างน้อย 2คน. #เท่ากับให้ชีวิตใหม่
#การบริจาคอวัยวะคือที่สุดแห่งการให้. #ปาฏิหาริย์จากการให้ สามารถช่วยผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการ.  ได้เห็นแสงสว่างอีกอย่างน้อย 2คน. #เท่ากับให้ชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน2564 ลูกๆและครอบครัว ได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของชีวิตของนางสาวทัศนีย์ กองกิจ โดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย พยาบาลประสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีและพวงหรีดแก่ญาติผู้วายชนม์. (นางสาวทัศนีย ์กองกิจ เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ท่านได้ทำบัตรบริจาคร่างกายเพือเป็นอาจารย์ไว้นานแล้ว)    

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2564
นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายบุญภพ มะเดื่อ รักษาราชการแทนนายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วย กรรมการและสมาขิกกิ่งกาชาด อำเภอรัตภูมิ ร่วมแสดงความไว้อาลัย เคารพศพพร้อมวางพวงหรีด พูดคุยให้กำลังใจสร้างความปลื้มปิติแก่ญาติๆและครอบครัว
  ในวันฌาปณกิจศพ 6 เมษายน 2564 นางสาวนันทภัค กงจิโรจน์ นางกิ่งกาญจน ์ศิริครินทร์พยาบาลประสานงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมเคารพศพและกล่าวสดุดีเชิดชูความดีแด่ผู้วายชนม์

 ด้วยบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้หนุนนำให้ครอบครัวผู้วายชนม์ประสพแต่ความสุขความเจริญและดวงจิตวิญญาณของนางสาวทัศนีย์ กองกิจได้ไปสู่สัมปรายภพที่ดียิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ....
🙏🙏🙏....สาธุ ณ วัดคลองเขาล้อน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข##
 
เว็บสำเร็จรูป
×