วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ พลตำรวจโท นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ พลตำรวจโท นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญคือการระดมความคิดจากคณะกรรมการในการให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการจราจรและการสร้างความปลอดภัยบนถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข


 
เว็บสำเร็จรูป
×