พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ U 20 Esports Thailand Champion 2021” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และงานสัมมนากีฬาอีสปอร์ตเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ U 20 Esports Thailand Champion 2021” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และงานสัมมนากีฬาอีสปอร์ตเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการกีฬาประเทศไทยจังหวัดสงขลา สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่   โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ U 20 Esports Thailand Champion 2021” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และงานสัมมนากีฬาอีสปอร์ตเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายประสงค์ บริรักษ์  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายสันติ โหลทอง  นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี  ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ แขกผู้มีเกียรติ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในกีฬาอีสปอร์ตแบบมีระเบียบแบบแผน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และกำหนดทิศทางในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ลดทอนผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในสังคม โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  1-4 ธันวาคม 2564  ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×