เครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์” จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์”
จัดกิจกรรมครั้งที่ 4
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
      เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ผอ.พิทยา รัตนพันธ์ ประธานเครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์” จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย อ.ประพาส รัตนพันธ์ เลขาเครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์” รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์” จังหวัดสงขลา ได้เดินทางออกไปพบปะเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง และ/หรือ ผู้ป่วยทุพลภาพ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการออกพบปะในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งที่ 4 ที่ทางเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และ/หรือ ผู้ป้วยทุพลภาพ ตามมติของคณะกรรมการที่กำหนดให้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมพี่น้อง “รัตนพันธ์” ซึ่งป่วยติดเตียง และ/หรือ ทุพลภาพ ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ที่ตรงตามเครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์” ได้จัดตั้งขึ้น และเป็นการให้กำลังใจกับผู้ป่วยให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งอยู่เคียงข้างกันอย่างอบอุ่นตลอดไป
      สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ ทางเครือข่ายได้กำหนดออกเยี่ยมผู้ป่วย 4 ราย ประกอบด้วย นายอำนวย รัตนพันธ์ อยู่ที่ ม.4 บ้านปลักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, นางผิน รัตนพันธ์ อยู่ที่ ม.4 บ้านท่าหมอไชย ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, นายนิตย์ ทองขจร อยู่ที่ ม.4 บ้านท่าหมอไชย ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, นางขิน เล่าสุวรรณ อยู่ที่ 3/1 ม.8 ต.โคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
      โดยกิจกรรมในครั้งต่อไป ทางเครือข่ายตระกูล “รัตนพันธ์” จะแจ้งให้ทราบหากมีกิจกรรมดีๆ ให้ทางพี่น้องตระกูล “รัตนพันธ์” ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน โดยการประสานงานจาก อ.ประพาส รัตนพันธ์ เลขาเครือข่ายฯ ที่พร้อมจะให้เหล่าพี่น้อง “รัตนพันธ์” ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันต่อไป
#ตระกูล "รัตนพันธ์#
#เราจะไม่ทิ้งกัน#
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×