📢เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการลานดนตรีและลานวัฒนธรรม" ประจำปี 2565


📢เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการลานดนตรีและลานวัฒนธรรม" ประจำปี 2565

📌ในวันที่ 5-6, 19-20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.
ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
👉ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา และการแสดงจากศิลปินต่าง ๆ
📌พิธีเปิดลานดนตรีและลานวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
👉ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเปิดพื้นที่สร้างโอกาสและประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×