นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

      นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมชาวนครศรีธรรมราชจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก่อนไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและกล่าวปราศรัยถึงประวัติศาสตร์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและวันมาฆะบูชา จากนั้นไปพบผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กระจูดจากพรุควนเคร็งหมู่11ตำบลควนเคร็ง อำเภอขะอวด และหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน
##ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข##

 
เว็บสำเร็จรูป
×