" เทศบาลนครหาดใหญ่ ตรวจสถานีสูบน้ำ และซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน " วันที่ 10 ตุลาคม 2564
" เทศบาลนครหาดใหญ่ ตรวจสถานีสูบน้ำ และซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน "
วันที่ 10 ตุลาคม 2564

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และนายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทสบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจ สำรวจคลองเตย รางระบายน้ำถนนราษฎร์ยินดี สถานีสูบน้ำคลองเตย เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกลงมา สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำที่มีมากในช่วงฝนตกหนัก ดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังจุดอ่อนที่น้ำรอการระบาย สถานีสูบน้ำบริเวณคลองเตยที่รองรับการสูบน้ำระบายออก จำนวน 18 เครื่อง ที่พร้อมเดินเครื่องได้ตลอดเวลา หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางน้ำ ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หากเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมจริง พร้อมทั้งบัญชาการสั่งการด้วยตนเอง ที่ต้องแก้ไขให้มีความรวดเร็ว มีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน เมื่อเสร็จสิ้นการซ้อมแผนแล้ว ทางคณะได้ลงเรือสำรวจบริเวณคลองอู่ตะเภา เพื่อดูสภาพพื้นที่จริงของคลอง ได้แก่ผนังกั้นคลองทั้ง 2 ฝั่ง ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อตลอดแนว ความตื้นเขินของท้องคลองและสิ่งกีดขวางที่อยู่ในบริเวณคลองอู่ตะเภา
  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณีนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เรามีความพร้อมในการแก้ปัญหาและป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ทีจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ด้วยการบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการร่วมจากประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มีแผนเชิงรุกและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และสามารถเข้าเผชิญเหตุได้ทันท่วงที เราจะซ้อมแผนให้เหมือนจริง เวลาเกิดเหตุจริง เราก็จะทำได้เหมือนที่ซ้อม เมืองหาดใหญ่จะผ่านพ้นภัยต่างๆไปได้ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ ของคนชาวหาดใหญ่ เราจะเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในช่วงหน้าฝนนี้ประชาชนชาวหาดใหญ่ สามารถติดตามข่าวสารและสถานการณ์จากศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ที่ สายด่วนกุญชร 074-200000  เพจ Facebook และเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่   Line@Hatyaicity  และสถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ 96.0 MHz. ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×