กรมประมง จังหวัดปัตตานีมอบไม้ไผให้ประธานชมรมประมงพื้นบ้านบ้านบูดีกำปง
กรมประมง จังหวัดปัตตานีมอบไม้ไผให้ประธานชมรมประมงพื้นบ้านบ้านบูดีกำปง

วันที่ 30  พ.ย.64 กรมประมง จังหวัดปัตตานีมอบไม้ไผให้ นายสามะแอ สาและ ม.1ต.แหลมโพธิ์อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานีได้นำชาวบ้านประมาณ 80 คนทำการปักไม้ไผทำบ้านปลาจำนวน 6000 ต้นเพื่อให้สัตว์น้ำเข้ามาว่างไข่ เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ให้เพิ่มจำนวนของสัตว์น้ำ และเป็นการจ้างงานเร่งด่วนในช่วงมรสุม โดยมีเป้าหมายให้ชาวบ้านรอบอ่าวปัตตานีได้จับสัตว์น้ำได้มากขึ้นจำนวน 6000 ต้น ในเขตอนุรักษ์บ้านบูดีกำปง ปักไม้ไผได้รับการสนับสนุนไม้ไผจากกรมประมง จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/ น.ส.ยามีละ
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×