พิธีปล่อยขบวนแห่พระประจำปี " เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564 " วันที่ 11 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดการแห่พระประจำปี
พิธีปล่อยขบวนแห่พระประจำปี  " เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564 "
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดการแห่พระประจำปี

โดย มี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายอำเภอหาดใหญ่
,รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่, ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ,ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่  ,นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน
  โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน
และเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาลงอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ สร้างบรรยากาศให้กับเมืองหาดใหญ่ที่เงียบเหงามานาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่พอมีกำลังทรัพย์ออกมาจับจ่ายใช้สอยกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอีกด้วย
  และปีนี้เป็นปีที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5–14 ตุลาคม 2564 ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์หาดใหญ่แห่งนี้
เป็นการจัดงานเป็นช่วงของการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 คณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้ปรับย่องานลงจากเดิมให้เหลือเพียง 1 ใน 3
ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิต-19 ที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยตัดกิจกรรมบันเทิงทั้งหมด,
เว้นระยะห่างของร้านค้า, ไม่มีที่นั่งรับประทานอาหารในงาน, เน้นการซื้อกลับบ้านเท่านั้น, ผู้จำหน่ายอาหารทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน
และมีการตรวจ ATK ก่อนงาน    
   ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบงานและขบวนแห่พระให้มีความกระชับ รัดกุม เน้นความปลอดภัยของผู้ที่มาเที่ยวงาน ตามที่ ศบค.
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กำหนดและวางนโยบายไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการจัดงาน
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงาน รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา
ให้ช่วยกันดูแล ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต-19

ณ บริเวณหน้าสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา+

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×