บ่ายวันนี้ (20 มกราคม 2566) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมประเมินการจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7สำหรับวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มดูแลมาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 (รุ่นที่ 6) โดยได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 14 ราย และได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลในการทำกายภาพบำบัด การดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพใจที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
นิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข

 
เว็บสำเร็จรูป
×