วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลชุมชน” ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 ณ ร้านอาหารโดม 108 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลชุมชน” ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งรี 1-5 ณ ร้านอาหารโดม 108 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี อพม. และกลุ่มแกนนำอาสาสมัครอื่น ๆ ในชุมชน กับเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบเชิงรุก
#KhohongSmartCity
#คอหงส์เมืองน่าอยู่

ภาพ/ข่าว : นายปัณนธิศณ์ ธีรศิธนวงศ์
ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข
 
เว็บสำเร็จรูป
×